Arvsrätt
- Testamente
- Bouppteckningar
- Boutredningar
- Arvstvister

Familjerätt
- Äktenskapsskillnad
- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Bodelningar
- Äktenskapsförord
- Gåvobrev
- Sambo

Skadeståndsrätt
- Försäkringsrätt
- Personskador
- Skadereglering och tvist i domstol
- Trafikskador, särskilt whiplash
- Ansvarsskador
- Olycksfall

Affärsjuridik
Aktieägaravtal  - Samarbetsavtal
Avtalsrätt- Köprätt

Fastighetsrätt
Entreprenadjuridik
- Entreprenader - Renovering
Fuktskador - Hantverkare  

Hyresrätt- och bostadsrättsjuridik
- Hyra Lokal - Hyra bostad
Uppsägning

Plan- och Bygglagen
- Bygglov - Planfrågor - Olovlig byggnation

Fastighetsbildning
- Klyvning - Servitut

Fel i fastighet
- Dolda fel - Rättsliga fel - Rådighetsfel
Överlåtelser

Allmän juridik
Idrottsjuridik - Föreningsrätt
Arbetsrätt
Processer och skiljeförfaranden