Advokat Anders Lindberg

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
anders@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol

 

Advokat Camilla Pahlman

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2006.
Advokatbyrån Camilla Pahlman AB
camilla@apartners.se

Familjerätt
Vårdnad och umgänge med barn
Äktenskapsskillnad - Bodelning
Arvsrätt - Boutredning
Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal

Utlänningsrätt
Asylrätt
Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Arbetsrätt

 

Advokat Stefan Clemén

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1999.
Advokatbyrån Clemén AB
stefan@apartners.se

Affärsjuridik
Aktieägaravtal- Samarbetsavtal
Avtalsrätt- Köprätt

Fastighetsrätt
Entreprenadjuridik
- Entreprenader - Renovering
- Fuktskador - Hantverkare  

 Hyresrätt- och bostadsrättsjuridik
Hyra Lokal - Hyra bostad
Uppsägning

Fel i fastighet
Dolda fel - Rättsliga fel - Rådighetsfel
Överlåtelser

Allmän juridik
Idrottsjuridik - Föreningsrätt
Bodelning och ekonomisk familjerätt
Processer och skiljeförfaranden


Advokat Karin Henriks

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011
Advokat Karin Henriks AB
karin@apartners.se

Familjerätt
Tvister avseende vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsskillnad
Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och upphörande av samboskap
Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal
Arvsrätt - Boutredning

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Utlänningsrätt
Asylrätt
Ärende om uppehållstillstånd

 

Advokat Anette Palmström

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2009
Advokat Anette Palmström AB
anette@apartners.se

Familjerätt
Tvister avseende vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsskillnad
Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och upphörande av samboskap
Uppdrag som bodelningsförrättare
Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentliga försvar 

Utlänningsrätt
Ärende om uppehållstillstånd

 

Advokat Marie Living

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
marie@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol

 

Advokat Amanda Wollmar

Föräldraledig

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
amanda@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

 

Pia Malmberg

Sekreterare
pia@apartners.se