Arvsrätt
- Testamente
- Bouppteckningar
- Boutredningar
- Arvstvister

Familjerätt
- Äktenskapsskillnad
- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Bodelningar
- Äktenskapsförord
- Gåvobrev
- Sambo
- Framtidsfullmakt

Brottmål
- Målsägandebiträde
- Offentligt försvar
- Särskild företrädare barn


Skadeståndsrätt

- Försäkringsrätt
- Personskador
- Skadereglering och tvist i domstol
- Trafikskador, särskilt whiplash
- Ansvarsskador
- Olycksfall

Allmän juridik
Arbetsrätt
Processer och skiljeförfaranden