Anders Advokaterna A och Partners.jpg

Advokat Anders Lindberg

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
anders@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol

 

Advokat Camilla Pahlman

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2006.
Advokatbyrån Camilla Pahlman AB
camilla@apartners.se

Familjerätt
Vårdnad och umgänge med barn
Äktenskapsskillnad - Bodelning
Arvsrätt - Boutredning
Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal

Utlänningsrätt
Asylrätt
Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Arbetsrätt

 

Advokat Anette Palmström.jpg

Advokat Anette Palmström

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2009
Advokat Anette Palmström AB
anette@apartners.se

Familjerätt
Tvister avseende vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsskillnad
Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och upphörande av samboskap
Uppdrag som bodelningsförrättare
Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Offentliga försvar 

Utlänningsrätt
Ärende om uppehållstillstånd
Advokat Karin Henriks

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011
Advokat Karin Henriks AB
karin@apartners.se

Familjerätt
Tvister avseende vårdnad, boende och umgänge
Äktenskapsskillnad
Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och upphörande av samboskap
Framtidsfullmakt - Testamente - Gåvobrev - Äktenskapsförord - Samboavtal
Arvsrätt - Boutredning

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Utlänningsrätt
Asylrätt
Ärende om uppehållstillstånd


marie living advokaterna a och partners.jpg

Advokat Marie Living

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
marie@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol  


amanda wollmar advokaterna a och partners.jpg

Advokat Amanda Wollmar

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.
Advokatfirman Lindberg & Living AB
amanda@apartners.se

Skadeståndsrätt
Trafikskador, särskilt whiplash
Olycksfallsskador
Ansvarsskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol

Brottmål
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn